O firmie


Realizuję Usługi w zakresie usuwania usterek energo-elektronicznych, chłodniczo-klimatyzacyjnych, obsługi eksploatacyjno-remontowej (pomiary okresowe, przeglądy).

Prowadzę dozór oraz serwis w przedsiębiorstwach nad urządzeniami elektrycznymi, gazowymi.

Budujemy infrastruktury zdalnego nadzoru nad urządzeniami po przez transmisję danych GSM, GPRS, LAN, WlAN, Radio modemowa FM na własny serwer ze SCADĄ np. Wonderware InTouch lub inny.

Realizuję wszelkiego rodzaju sterowania napędami elektrycznymi (i nie tylko) poprzez przetwornice częstotliwości NORD, DANFOS, VACON, HITAHI, ASTRADA, LG, OMRON, Mitsubishi, Telemecanique i inne.

Serwis oraz programowanie sterowników PLC: GE, OMRON, Siemens, Horner i inne.

Systemy zasilania Gwarantowanego.

Systemy Ogrzewania gazowego, elektrycznego.

Badanie termowizyjne szaf elektrycznych, urządzeń grzewczych.

Monitorowanie urządzeń i kontrole szczelności zgodnie z obowiązującą ustawą F-GAZ.